J3 DESIGN

3D

3D-illustrationer och visualisering används för att skapa realistiska avbildningar av produkter, scener och miljöer. Jag jobbar just nu i Blender och använder det för allehanda projekt. Ibland använder jag 3D miljön för att hitta rätt perspektiv som underlag till en illustration. 

Vid behov går det att göra animerade 3D objekt som kan användas i en filmproduktion eller till en presentation. Användningsområdet är väldigt stort.

  • 3D illustration av hus och båt

OHT

UPPDRAG
Illustrera vattenkraftbojar till Ocean Harvesting Technologies. Hur ser det ut på ytan och även under ytan när dom är på plats.

Genom att skapa en 3D-modell av ett objekt i en miljö, kan man "förekomma" verkligheten. Ibland kan det vara svårt att se på en ritning hur det kommer att se ut när det blir klart.

BAXI

UPPDRAG
3D visualisering av installationer av olika värmepannor till BAXIs produktblad och web.

KYRKAN

UPPDRAG
Inför ombyggnaden av Fredrikskyrkan behövdes någon typ av bild som förklarade hur det var tänkt att se ut. Då passade det bra med lite 3D och Photoshoparbete.